Granviks förskola är en privat förskola som drivs som ett personalkooperativ.

Förskolan ligger i en lugn bilfri miljö med en stor trädgård. Vi har nära till skog, åker och äng, där ditt barn får stora möjligheter att leka, lära och upptäcka.

Under den viktigaste delen av ditt barns liv, ger vi dig och ditt barn en trygg, innehållsrik och utvecklande period som präglas av glädje och harmoni.

Förskolans verksamhet utgår från våra nationella styrdokument, främst Skollagen och Läroplan för förskolan. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och stimulera de kompetenser som utgör grunden för våra barns livslånga lärande. Vårt fokus ligger på att förskolan ska vara meningsskapande för barnen och utgå från en barnsyn som bygger på:

  • Jag vill- nyfikenhetJag kan! Jag vill! Jag vågar!
  • Jag kan- tilltro till sig själv
  • Jag vågar- vilja att utmanas

För att lyckas med detta arbete är det främst vissa entreprenöriella kompetenser vi lägger vikt vid: kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, motivation, ansvarstagande, samarbete, självförtroende som mynnar ut i en god självkänsla: ”En strävan att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den”.

Vi består av 6 avdelningar med ca 18 barn i varje grupp. För att främja utvecklingen är barnen fördelade på åldersintegrerade, 1-5 årsavdelningar. Barnen stannar således i sin grupp under hela sin förskolevistelse.
Vi har en hög personalkompetens, 80 % är förskollärare och ca 20 % är utbildade barnskötare, och i varje barngrupp arbetar det 3 pedagoger.

Främst är det en glädjens pedagogik som styr vårt arbete med era barn. Det är i lek och glädje som utveckling sker. Barnen lär av varandra i en tillåtande miljö, där de får tillfälligheter att engagera sig i meningsfulla aktiviteter tillsammans med varandra och med pedagoger som ser och uppmärksammar varje barn.

På Granviks förskola använder vi oss av TAKK (Tecken som Kompletterande Kommunikation) i barngrupperna när det finns behov. Detta för att främja språkutvecklingen.