Granviks förskola är en privat förskola som drivs som en personalkooperativ .
Vi har en stor gård som är både trygg och utmanande och förskolan ligger beläget nära grönområden, lekplatser och skogsområden.

Förskolans verksamhet utgår från våra nationella styrdokument Skollagen och Läroplan för förskolan. Utbildningen vilar på vetenskapliga grunder och stimulerar de färdigheter som ligger till grund för att möjliggöra ett livslångt lärande. Vårt fokus ligger på att förskolan ska vara meningsskapande för barnen och utgå från en barnsyn som bygger på:

  • Jag vill- nyfikenhet
  • Jag kan- tilltro till sig själv
  • Jag vågar- vilja att utmanas

Vi består av 6 avdelningar med ca 18 barn i varje grupp. För att främja utvecklingen är barnen fördelade på åldersintegrerade 1-5 årsavdelningar. Barnen stannar således i sin grupp under hela sin förskolevistelse vilket ger trygghet och därmed möjliggörs lusten att leka och lära.

Vi har en hög andel utbildad personal, 80% är förskollärare och ca 20% är utbildade barnskötare och i varje barngrupp arbetar 3 pedagoger.

Främst är det en glädjens pedagogik som styr barnens utbildning. Det är genom lek och glädje utvecklingen och lärande sker. Barnen lär sig av varandra i en tillåten miljö där de har möjlighet att engagera sig i meningsfull verksamhet med lärare som ser och uppmärksammar varje barn.

På Granviks förskola använder vi oss av TAKK  (Tecken som Kompletterande Kommunikation) i barngrupper när det finns behov. Detta för att främja språkutvecklingen.

Granviks förskola är Grön Flagg certifierad! Grön Flagg är en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Under fliken Hållbar utveckling under Om oss kan du läsa mer om hur vi jobbar klimatsmart.