Granviks Förskola drivs som ett personalkooperativ. Bolagsformen är en ekonomisk förening, med en styrelse bestående av personalrepresentanter och en styrelseordförande som också är förskolechef. Vår organisation främjar demokratiska värden, alla som arbetar på förskolan är delaktiga i kooperativet och har ansvar och medbestämmande över förskolans verksamhet. Förskolan drivs utan privat vinstintresse, så alla resurser kommer förskolan och barnen tillgodo. Denna organisationsform gör att det finns ett stort engagemang och ansvar för vår verksamhet hos samtliga pedagoger.

Personal, barn och föräldrar har tillsammans gjort en värdegrundsplan, som utgör basen för hela vår verksamhet, den revideras årligen.

Vi arbetar med åldersintegrerade barngrupper, ett- till femårsavdelningar, för att främja barnens möjligheter att lära och utvecklas tillsammans utifrån individuella kompetenser. För att ge barnen stimulans utifrån sin ålder delar vi in dem i åldersgrupper vissa stunder på dagen. Femåringarna har sin ”egen” verksamhet på onsdagar med en hel utedag i närområdet, samt uppföljning på torsdagar. Fyraåringarna har sin gruppverksamhet på förmiddagar, onsdagar och torsdagar. Ett- till treåringarna har egen verksamhet med fokus på pedagogisk omsorg. Varje tisdag har fyra- och femåringarna gymnastik med vår utbildade barngymnastikledare. Ett-treåringarna har gymnastik/rörelse på respektive avdelning, med aktiviteter anpassade efter deras förmåga. Läs gärna mer om hur en vecka hos oss ser ut här.

Vi använder oss av mentorskap för varje barn, vilket innebär att en pedagog har huvudansvaret för ett visst antal barn. Pedagogen följer barnet under dess vistelse på förskolan, ansvarar för dokumentationen av barnets utveckling och håller i ett till två utvecklingssamtal per år med berörda föräldrar.

För att säkerställa en god kvalitativ utveckling på förskolan bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete med dokumentation av förskolans verksamhet, reflektion över utförda aktiviteter, analys och utvärdering. Vi arbetar enligt en framtagen mall för systematiskt kvalitetsarbete.