På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.

Alla ska känna sig trygga, bli respekterade och känna att alla har lika värde.

Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar.

Likabehandlingsplan2017250218

Ladda ned vår likabehandlingsplan som PDF-fil här.