Vi på Granviks förskola har valt att jobba med femårsverksamhet två dagar i veckan. Alla femåringar samlas då och har bl.a. gymnastik och utedag tillsammans. Då får barnen möjlighet att knyta nya kontakter inför skolstart.

Målsättning
  • Att barnen från olika avdelningar på vår förskola ska få en chans att lära känna varandra inför skolstarten.
  • Att få och känna en gruppkänsla
  • Att stärka barnens självförtroende, då man växer som person.
  • Att bekräfta varandra/ bli bekräftade och våga göra sig hörd.
  • Att ha roligt, skratta och leka tillsammans, eftersom leken är viktig för barns utveckling och lärande. Lek i olika former stimulerar fantasi, inlevelseförmåga och kommunikation.
  • Att lära av varandra.

För att nå dessa mål arbetar vi med följande:

Språk

Språkträning sker i alla sammanhang i meningsfullt lärande. Barnen ges tillfälle att träna sin förmåga att lyssna och våga prata inför gruppen. Barnen ges också möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik. Barnen får också möjlighet till språkträning genom fonologisk träning, lyssnarövningar, ljud, uttal, rim-ramsor och bokstavsträning, allt på ett lekfullt sätt.

Matematik

Vardagsmatematik finns hela tiden med i fem-årsverksamheten både ute och inne, såsom räkna barn, räkna saker i naturen etc. Vi mäter och uppskattar vikt/längd. T.ex. Vems pinne är längst? Vems är kortast? Barnen ges möjlighet att använda matematik för att undersöka, reflektera över, och pröva olika lösningar.

Teknik

Vi ger barnen möjlighet att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. ( kojor, sandslott m.m.)
Vi funderar på teknik i vardagen och utforskar hur enkel teknik fungerar.

Natur

Vi uppmärksammar naturens skiftningar på vår utedag, pratar om allemansrätten och att man ska vara rädd om naturen.
Vi undersöker insekter, småkryp, svampar och träd. Vi försöker få barnen att förstå värdet av att vistas i naturen, att besöka olika miljöer och att man rör sig.

Skapande/bild

Vi tar vara på vad naturen har att erbjuda, material som vi sedan använder i skapande. Barnen ges också möjlighet att dokumentera upplevelser genom att rita eller måla.

Barns inflytande

Vi diskuterar och bestämmer tillsammans med barnen vad vi ska göra på våra utflykter, genom detta utvecklar barnen sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. En del saker fungerar att göra….andra inte. Vår planering görs utefter barnens intresse, och är alltid flexibel, vi försöker vara lyhörda för barnens önskemål.

Kost/hälsa

Vårt mål är att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Detta når vi genom att vistas i naturen där vi går, springer och klättrar.
Det ges också tillfälle att träna detta på gymnastiken.
Barnen har en liten matsäck med sig, där vi undviker onyttig fika. Vi har alltid varm mat och grönsaker med oss till lunch, mellanmålet består av frukt.

Utedagen

Målet med vår utedag är att under en hel dag få vistas ute i skog och mark, utan att passa tider. Dagen ska vara rolig, meningsfull och utan stress. Barnen ges möjlighet att lära känna varandra och odla gruppkänsla, allt som en förberedelse inför skolstarten.

 

När barnen börjar skolan vill vi att deras “ryggsäck” är packad med våra ledord.

Jag kan! Jag vill! Jag vågar!Jag kan! Jag vill! Jag vågar!