På Granviks förskola erbjuder vi barnen en varierad, rolig och utmanande undervisning. Fyra- och femåringar har regelbundna åldershomogena undervisningstillfällen för att kunna utvecklas, leka och lära med barn i samma ålder från andra avdelningar. Fyraårs kallas Ekorrgruppen och femårsgruppen kallas för Björngruppen för att tydliggöra för de barn som fyller år på vårterminen att gruppverksamheten startar höstterminen det år barnen fyller fyra/fem år. Barn ett till tre år har åldersadekvat undervisning på avdelningen.
Fyra- och femåringar har varje vecka gympa med utbildade gympaledare.
Femårs har en utedag i veckan tillsammans samt träffas för lek och reflektion en dag i veckan. Fyraårs träffas regelbundet tillsammans för att leka och lära med de andra fyraåringarna i huset.
På fredagar har vi olika aktiviteter tillsammans med de andra avdelningarna. Det kan vara gemensam sångstund, teater eller fredagsspring med uppvärmning och nedvarvning.