En vecka på förskolan kan se ut så här:

Måndag:

Aktiviteter avdelningsvis.

Tisdag:

4- och 5-åringarna har gymnastik i lekhallen med utbildade barngymnastikledare. 1-3 åringar har åldersanpassade gymnastik/rörelse-aktiviteter ute eller inne.

Onsdag:
  • Utedag för våra femåringar. De är ute mellan 9-15 och tar med sig lagad mat från förskolan.
  • Fyraåringarna har aktiviteter i närområdet mellan 9.30-11.15
  • 1-3 åringar har åldersanpassade aktiviteter inne eller ute.
Torsdag:
  • Femåringar samlas i lekhallen under förmiddagen och återknyter till utedagen.
  • Fyraåringarna har aktiviteter i närområdet mellan 9.30-11.15
  • 1-3 åringar har åldersanpassade aktiviteter inne eller ute.
Fredag:

Avdelningsaktiviteter / Gemensam sångstund / Fredagsspring

  • Gemensam sångstund: Alla avdelningar samlas i vår fina lekhall och sjunger tillsammans. Det finns också utrymme för barnen att själv, eller tillsammans med en vän, sjunga en sång inför alla. JAG VILL, JAG KAN, JAG VÅGAR!
  • Teater: Alla samlas i lekhallen där pedagoger spelar upp korta teaterstycken baserade på kända sagor.
  • Fredagsspring: Alla barnen samlas på gården och har uppvärmning med musik tillsammans med vår utbildade barngymnastikledare. Därefter springer de större barnen en runda utanför förskolan tillsammans med personal och de mindre barnen innanför staketet tillsammans med personal. Efter springet samlas alla och stretchar till lugn musik.