På Granviks förskola använder vi oss av TAKK (Tecken som Kompletterande Kommunikation) i barngrupperna när det finns behov. Detta för att främja språkutvecklingen.

Varför är det bra att använda tecken?

  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal.
  • Tecken använder andra sinnen. Man kan både se och känna tecken.
  • Tecken ökar koncentrationen. Tecken kan hållas kvar längre än talade ord i tiden.
  • Tecken är mer konkreta: BIL visar hur föraren vrider på ratten, BÅT visar hur båten gungar.
  • Tecken tydliggör det talade språket. Tecken ger ytterligare ett sätt att förstå att det finns “etiketter” på saker. Det visuella stödet följer de talade orden och ges samtidigt.
  • Tecken dämpar den vuxnes talflöde.
  • Tecken fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna kroppsspråket.
  • Tecken ger barnet redskap att samspela språkligt innan/om inte talet kommer.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har mer information om TAKK.