Förskolan vilar på demokratiska grunder. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

vardegrund

Ladda ned vår värdegrundsplan som PDF-fil här.