Jag kan! Jag vill! Jag vågar!Vår vision är att barnen ska ha med sig följande i sin ryggsäck när de slutar hos oss:

JAG VILL! JAG KAN! JAG VÅGAR!

Hur uppnår vi detta?

  • Vi skall stärka barnens självförtroende
  • Vi skall se till att deras nyfikenhet och lust för det fortsatta livslånga lärandet stimuleras
  • Vi skall utveckla deras empatiska och sociala förmåga för att bli goda medmänniskor